de Gehoornde Goden

Cernunnos XVDe gehoornde goden zijn het archetype van mannelijke viriliteit & seksualiteit. Partner en gemaal van de Moedergodin. Hij vertegenwoordigt het mannelijke principe van het goddelijke. De ontembare kracht van de natuur, god van de wouden, heer van alle dieren. De god representeert de kracht van de zon.

Mogelijk associeerden onze voorouders hoorns met de ontembare kracht en de potentie van de hertenstier. Dat is misschien ook de reden waarom in het volksgeloof gemalen hoorn gebruikt wordt als afrodisiacum. Of waarom men in het Engels nog steeds seksuele opwinding omschrijft als ‘horny’.

De hoorn werd beschouwd als een symbool van kracht. Dit is ook terug te vinden bij de helmen van verschillende krijgsvolkeren, zoals de Europese Vikings, Kelten en Germanen of de Japanse Samoerai.

De gehoornde goden zijn in het verleden vaak geassocieerd met de duivel of met duistere energieën. Zelf zet ik ze graag in een ander daglicht.


Het archetype Geit


Vruchtbaarheid, vitale levenskracht, hoorn des overvloeds.

De geit lijkt met zijn mysterieuze blik op mensachtige wijze een plan uit vreemde bron te overpeinzen. Die vreemde lichte ogen, met een lange rechthoekige pupil, geven hem een spookachtig uiterlijk. Ze zorgen ook voor een brede waarnemingshoek en goed zicht in het donker. Door hun wilde en vreemde eigenschappen, zoals hun vermogen om te springen alsof ze vliegen, werden ze geassocieerd met duisternis en ongetemde passies.Pan With Butterflies by Todd Yeager Taylor

De geit is sluw en intelligent, lastig in te tomen, speels, onberekenbaar, vaak grappig en onafhankelijk. Kortom: capricieus (van het Latijnse woord capra, ‘geit’).

De geit heeft een gespleten betekenis. In veel culturen is ze een offerdier en staat ze voor vruchtbaarheid, vitaliteit en een sterke verbinding met de levenskracht. Geitengodheden zijn de Egyptische god Chnoem, de Griekse god Pan, die als half mens half geit wordt afgebeeld. De saters, de natuur- en bosgeesten. De nymf Amalthea, de geitengodin die Zeus zoogde. Haar afgebroken hoorn werd de hoorn des overvloeds. In het hindoeïsme staat de geit voor het hogere zelf. In de bijbel worden ongelovigen geiten genoemd.

De geit staat voor begeerte, seksuele activiteit, geilheid en wellust.
Door de dwangmatige seksdrift en sterke geur van de bronstige bok, in combinatie met zijn onafhankelijke en vreemde uiterlijk, projecteerde men er in het joods-christelijke westen de duivel zelf op. Als een zwarte bok met mensenlichaam, een bebaarde en gehoornde bokkenkop en hoeven. Symbolen van vleselijke lust en zwarte magie. In de joodse traditie en elders werden zonden, schaamte of ziekte magisch overgebracht op de ‘zondebok’.
Het huidige beeld van Satan is gebaseerd op Pan. De moderne Satan heeft de hoorns en het onderlijf van een geit. Dit beeld is ontstaan ten tijde dat koningin Victoria regeerde over Engeland.

De vrouwelijke geit geldt daarentegen als bescheiden voedster. Als sprookje kennen we ‘de zeven geitjes’.

Geit en bok zijn universeel geassocieerd met respectievelijk vruchtbaarheid en potente viriliteit. In de Noordse mythologie strekt zich dit uit naar het mystieke vermogen tot regeneratie. Thors strijdwagen wordt getrokken door twee magische geiten, die als maaltijd kunnen dienen, maar de volgende dag weer terugkeren als huid en botten intact worden gelaten.

Springt er een geit in je leven dan spoort hij je aan je met de vitale kracht van de aarde te verbinden door de natuur in te gaan en de aarde in haar volheid en haar rijkdom waar te nemen en aan te nemen. Ze laat je zien hoe je je lichaam kunt ervaren en de drang van je lichaam om zich te uiten kunt volgen. Ze laat je zien hoe je fit kunt worden en je vitale krachten kunt activeren door het lichaam te laten werken. Een gezond lichaam herbergt een gezonde geest; het geeft volharding en kracht in elke aangelegenheid.

Pan
De wilde, wellustige en onafhankelijke bok was de inspiratie voor Pan, de god van Arcadië, die ongetemde aardse passiPan verleidt fluitspeleres afdwingt en onstilbare verlangens en paniek in de wildernis van de geest oprakelt. Aan hem danken we het woord paniek, dat verwijst naar de irrationele wilde angst waarmee men kan overvallen worden wanneer men in ongekende situaties terecht komt.

In de Griekse mythologie is Pan de god van vruchtbarheid, de wilde natuur, van herders en hun kuddes, van het jagen en van muziek (de panfluit). De Romeinen noemden hem Faunus. Hij wordt vaak afgebeeld met zichtbare penis. Hij is god van het dierlijke instinct en ook van masturbatie. Er is sprake van een mythe waarin de vader van Pan, Hermes, zijn zoon leert te masturberen omdat het Pan maar niet lukte om Echo voor zich te winnen en zo zich kon ontladen van spanning. Pan leerde dit weer aan jonge herders, alleen en hoog in de bergen en op de vlaktes.

Het is de in de natuur aanbeden god van vernieuwing. En als de geciviliseerde mens bewust kan reflecteren over wat Pan oprakelt, kan deze inspireren tot levendige, hartstochtelijke seksualiteit. Anders kan hij zich manifesteren als onbewust afgedwongen verkrachting, allerhande seksuele dwangneuroses en machtswellust. Pan deelt zijn wellustige bokkengedrag met figuren als saters, de Silenen  en Priapus.

satyr eggshell Paul Wirnhum
Satyr geschilderd op eierschaal door mijn faerie vriend Paul Wirhun uit New York

Satyrs
Deze volgelingen van Pan waren ook klein, hadden een sterk behaard onderlijf, hoorns en droegen een baard. Zij werden vaak afgebeeld met een erecte penis en uitgestoken tong en hielden van wijn, seks en nimfen. In de psychiatrie heeft een man die dwangmatig vaak met seks bezig is of eraan verslaafd is, ‘satyriasis’.
Moderne satyrs kunnen hun seksuele energie transformeren met de beoefening van tantra.

 

Chnoem
de schepper van de kosmos-
Chnoem groenDe Egyptische god Chnoem is herkenbaar aan zijn ramskop. Hij wordt in verband gebracht met geboorte en vruchtbaarheid.
Als een pottenbakker zit hij aan een draaischijf, die hij met zijn voet aandrijft. Op de schijf staat een stuk klei waaruit hij met zijn handen iets gaat vormen: een mens, een dier, of de wereld zelf?

Chnoem werd gelijkgesteld aan de zgn ‘ba’ van alle levende wezens. De ba-ziel is het aspect dat het individu uniek maakt en is verwant aan het moderne begrip persoonlijkheid, het vertegenwoordigt het menselijk bewustzijn.

Khnum igoud amuletegypte gehoornde 4

 


Het archetype hert

In de Keltische mythologie leidt het hert de zielen door de duisternis en is het symbool van de natuurgod Cernunnos, wiens gewei zijn regeneratie- en groeikrachten weerspiegelt. In Scandinavië staan de vier herten van Yggdrasil, de wereldboom, voor de vier winden.

Voor de Chinezen is hij het symbool van het voortplantingsvermogen. In het boeddhisme staat het gouden hert voor kennis. In de bijbel staat het hert voor de mens die God zoekt. Bij de indianen is het hert het belangrijkste dier, omdat hij symbool staat voor het hart en de fijnstoffelijke krachten en de poortwachter naar de geestelijke wereld is.

Omdat hij van gedaante kan veranderen is het hert een dier van de sjamanen. In legenden is het vaak een hert dat de held van zijn pad afCernunnos plaquebrengt en in de andere wereld lokt. Er zijn witte herten met gouden, oplichtende geweien of heilige symbolen van licht, zoals het witte Hubertushert met een kruis van licht tussen de takken van zijn gewei; hij symboliseert de kracht van Christus en roept degene die hem in ‘t oog krijgt op om om te keren, terug te keren naar het gouden pad. Meestal wordt het hert door demonen opgespoord en achtervolgd, daarom is hij waakzaam en beweegt zich voorzichtig. Zijn medicijn wordt voor de liefde gebruikt.

Het hert brengt vitale levensenergie en dynamiek en bewaakt ze voor je. Zo vind je de kracht en de moed in jezelf om je weg te zoeken en die lichtvoetig te volgen. Hij herinnert je eraan je wereldlijke gerichte blik te openen voor spirituele dimensies. Hij leert je de dingen met je hart te zien. Hij staat aan de poort van je zielspad en spoort je aan om hem te volgen in je innerlijke wereld. Het rijk van de betovering, de wonderen en de dromen. Het hert herinnert je aan je fantasie, je geestelijke rijkdom en je magische vermogen om de wereld in licht te transformeren. Hij spoort je aan jezelf te openen en je bijzondere talenten te ontdekken, te ontwikkelen en ze wereldkundig te maken.
Hij laat je zien hoe je via je hart met je ziel in contact kunt komen.

Cernunnos
De Keltische god Cernunnos is de Heer van het Leven, en de heerser van de Onderwereld, het rijk der doden. Deze gehoornde figuur komt voor op de beroemde Gundestrupketel uit het begin van onze jaartelling, die in Denemarken opgegraven werd. De figuur wordt afgebeeld als een gehoornde man in kleermakerszit die omringd is door dieren. Hij draagt een torc, een open ketting die aan Keltische edellieden voorbehouden was en houdt een gehoornde slang in z’n hand.

Cernunnos zilver Denemarken